360 | Белица | Семково - Форум | Галерия | Форум | Парк за мечки | Читалище | Каталог

   

Община Белица и нейните дванадесет селища са разположени в сърцето на Рило-родопския масив, обкръжени от величествени зелени вековни гори, там, където се срещат трите вълшебни български планини - Рила, Пирин и Родопите. Общинският център – град Белица е разположен в полите на Югозападна Рила, на 170 км. южно от София и 70 км. югоизточно от Благоевград.
Улиците на красивия планински град Белица са потънали в зеленина, къщите и дворовете са обсипани с цветя, а ухаещият на гора кристално-чист въздух и ромонът на протичащата през нея планинска река внушават усещането за безвремие. Територията на общината е богата на древни паметници на културата. В центъра на града е разположен Историческия музей, в който е съхранена цялата му история.
Ландшафтът на Общината поразява въображението с високите издигащи се над 2 500м. планински върхове, омагьосва с красотата на бистрите си ледникови езера, с приказната атмосфера на дълбоко врязаните планински речни долини, покрити с обширни иглолистни лесове. В гористите склонове на Рила на 12 км от Белица, в местността Андрианов чарк Центърът за реадаптация на танцуващи мечки е приютил пострадалите животни и им e осигурил сред природата близък до естествения начин на живот. По-голямата част от селищата на Общината са разпръснати във високопланинската част на Западните Родопи. Това е район, който е признат като местообитание от световно значение и е включен в Световните екорегиони, установени от Международната природозащитна организация.
Прекрасната, съхранена природа и развитата туристическа инфраструктура позволяват на Белица да предлага активен и приятен отдих на любителя на екотуризъм и на хобитуризъм. Шест маркирани туристически пътеки, две от които влизат в Националния парк „Рила”, преминават през различни екосистеми и през редуващи се растителни и животински съобщества.
Многобройни са туристическите атракции, които предлага градът. Но достатъчно е туристът само да посети уютните кафенета и ресторанти, да поброди из градския парк на Белица и по живописните й улички, за да прекара отдиха си приятно и здравословно, защото мекият средиземноморски въздух, проникващ по течението на р. Места, и чистият планински въздух на Рила определят климата на Белица като лечебен за хора с белодробни заболявания.
Белица разполага с мрежа от хотели, снабдени с всички удобства за туристите. Те са разположени в града и в планинския му курортен комплекс Семково. Комплексът е разположен на широки поляни, обграден със смърчови и борови гори. Природното богатство и съществуващите ски писти и оборудване, автоматично превръщат Семково в курорт за масов ски туризъм и място за ваканция и почивка, популярно от години. А през лятото Семково предлага добри възможности за практикуването на летен маршрутно-познавателен и еко- туризъм.
Неповторимата природа, богатото културно - историческо наследство, съхранения фолклор и занаяти / тъкачество, дърворезба /, оригиналната кухня, множеството уютни и спретнати частни къщи - квартири, намиращият се на 15 км курорт "Семково " и на 12 км Парк за танцуващи мечки, са част от даденостите спомогнали за превръщането на гр.Белица и в център за селски, планински и екотуризъм.

гр.Белица
Снимки от общ.Белица гр.Белица
Снимки от Парка за мечки гр.Белица
Снимки от к.к. Семково

 

Web design by KKeliov Design